Back to Top

Akashabiblioteket

Du kanske upplever att saker inte riktigt går din väg? Att du sitter fast och inte kan skapa det du vill skapa? Kanske har du inte lyckats hitta den där relationen du längtar efter? Kanske har du problem med din hälsa? Vi kan stöta på alla möjliga problem och utmaningar i våra liv och ett första steg i att komma tillbaka till sig själv är att identifiera bakomliggande orsaker. Jag kan med transformativ coachning lotsa dig rätt för du ska kunna hamna mer i linje med din kropp, dina tankar, känslor och i och med detta kan du uppnå den fantastiska upplevelsen av att befinna sig i sitt rätta element. Först då kan vi uppleva flow, överflöd och fullständig lycka.

Akashakrönikan är det energimässiga fält som håller all information om oss på själsnivå; vilka vi är, vad vi har för unika gåvor samt vad vi har upplevt i både detta och tidigare liv. Akashakrönikan kan liknas vid en databas eller ett bibliotek, där information om alla val vi någonsin gjort genom alla våra liv, lagras och finns tillgänglig för oss när vi behöver det.

Soul Realignment® är en metod för att göra läsningar i den s k Akashakrönikan och syftar till att på ett tillförlitligt och effektivt sätt kunna hitta just den information du behöver här och nu för att kunna leva ditt liv fullt ut; utifrån din själs sanning och högsta potential.

Soul Realignment® SJÄLSLÄSNING

I denna session får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina unika gåvor och talanger är och vad ditt syfte är här på jorden. Du får också reda på vilka negativa karmamönster som har hindrat dig från att leva fullt ut i din sanning och nå de drömmar du vill nå i ditt liv idag.  

Vi skapar hela tiden ny karma genom de val vi gör. Varje handling har en konsekvens. Ibland spelas den konsekvensen ut tydligt och vi förstår vilka resultat vi skapat genom vilken handling. Ibland hänger konsekvenserna med oss genom flera liv, vilket kan göra det oerhört svårt att förstå vad det är vi gör ”fel” och varför vi inte skapar de resultat vi vill ha. 

Vi är här för att uttrycka oss själva genom vårt sanna jag och jag är här för att hjälpa dig att bryta de mönster som hittills hindrat dig från att leva ditt liv fullt ut, samt för att hjälpa till att energimässigt öppna din dörr som leder mot nya möjligheter; genom dina nya val och handlingar. 

PRIS: 1.900 kr (90-120 min)
I priset ingår förarbete (läsning i Akashakrönikan), 90 min telefonsession, full energirensning och återställning av din själs struktur samt en ljudinspelning av sessionen.

Alla sessioner sker via telefon, så du kan befinna dig var som helst i världen för att boka en tid. Inför sessionen får du all information om hur vi hörs och vad du eventuellt kan förbereda.

Boka tid: ulrika@uamaze.se

Soul Realignment® FASTIGHETSRENSNING

Av samma anledning som vi vår- och höststädar våra hem rent fysiskt, behöver bostäder regelbundet rensas på energi som inte är gynnsam för de som bor där. Att energirensa en fastighet är relativt enkelt. Jag går in i Akashakrönikan och tar reda på vilka energier som finns i hemmet och kan därefter genomföra själva rensningen. Jag kan bara rensa de fastigheter som du har ekonomiskt ansvar för; dvs fastigheter som du antingen äger eller betalar hyra för.

PRIS: 300 kr
I priset ingår förarbete (läsning i Akashakrönikan), full energirensning av din fastighet samt återkoppling kring vilka energier som påträffats respektive rensats.

Boka tid: ulrika@uamaze.se

Soul Realignment® SJÄLSLÄSNING + FASTIGHETSRENSNING

Detta är en kombinationsbokning av de båda läsningarna. Det är inte ovanligt att man efter en själsläsning börjar komma ur balans med sin bostad. Klienten har förändrats, men inte deras bostad. Detta kan naturligtvis förändras över tid, men ibland kan en klient bli ganska känslig för sin miljö; speciellt om den delas med andra familjemedlemmar.

PRIS: 2.000 kr (90-120 min)
I priset ingår förarbete (läsning i Akashakrönikan), 90-120 min telefonsession, full energirensning och återställning av din själs struktur samt en ljudinspelning av sessionen. Dessutom ingår full energirensning av din fastighet; inkl återkoppling kring vilka energier som påträffats respektive rensats.

Alla sessioner sker via telefon, så du kan befinna dig var som helst i världen för att boka en tid. Inför sessionen får du all information om hur vi hörs och vad du eventuellt kan förbereda.

Boka tid: ulrika@uamaze.se